Víkendový kurz aplikované improvizace I & II

Chcete víc poznat sami sebe? Dostat víc hravosti a lehkosti do života? Vystoupit ze své komfortní zóny a překonat své hranice? Naučit se chybovat a brát chybu jako součást života? Být parťákem, s kterým se druzí rádi baví a spolupracují? Spřátelit se se svým vnitřním kritikem a dovolit si nebýt neustále dokonalí?

Kdy a kde kurzy probíhají?

Kurzy pořádáme2-3x za pololetí, v Plzni, Praze a Brně.
Další termíny: 12.-13. říjen Praha, listopad Brno 

Čemu se budeme věnovat?

Na kurzech se budeme věnovat těmto tématům a dalším, která se na kurzech běžně objevují každému účasníkovi jiná a které poté bereme do hry a dál na nich pracujeme (viz videa z kurzu níže). 

Umět žít v přítomnosti 

Naladit se na sebe i na druhé, zapomenout na čas a užít si flow. Všímat si, co se děje s naším tělem, myšlenkami a emocemi, abychom dokázali být sami sebou a zároveň dokázali lépe naslouchat a porozumět druhým.  

Sebevědomě vystupovat 

Pracovat se stresem, odbourat trému, umět druhé rozesmát, dokázat mluvit k druhým přesvědčivě a tak, aby nás rádi poslouchali. 

Umět si hrát

Objevit sílu lehkosti, hravosti a přirozené zvědavosti v našem životě a v interakcích s druhými. Najít způsoby jak získávat energii a radost z každodenních činností v našem životě. 

Reagovat na nečekané situace

Reagovat na druhé pohotově, s klidem a nadhledem. Vnímat, co s námi dělají v životě změny a nenaplněná očekávání, učit se na ně reagovat a přetvářet je v příležitosti. 

Přijmout chybu v životě

Už se za chyby netrestat. Umět si užít chybu. Zažít, v čem nám životě pomáhá a naučit se vnímat jí jako další příležitost. 

Pracovat s vnitřním kritikem

Dovolit si nebýt neustále dokonalí, pracovat s tlakem, který si na sebe vytváříme, protože "co by si o nás druzí pomysleli". Být sami sebou a být tak spokojení. 

Být kreativní

Přicházet s novými nápady, neulpívat na zažitých způsobech řešení. 

Navazovat a udržovat vztahy

Umět se s druhými otevřeně bavit, dovolit si být zranitelní, navazovat vztahy a udržovat je. Být parťákem, s kterým je druhým dobře. 

Víkend aplikované improvizace v Praze


INFO
Cena

Kdy: 12.-13.10.2024, 10:00-17:00
Kde: DDM Klamovka, Podbělohorská 154, Praha 5-Smíchov
Za kolik: 3200,- (10% sleva pro účastníky kurzů) Cena včetně svačinek a pití)

3200,-

Mám zájem