EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Jak spolu mluvit, abychom si rozuměli 

Komunikace je základním kamenem úspěchu ve všech oblastech života. Naše kurzy jsou navrženy tak, aby vám pomohly zlepšit vaše komunikační dovednosti, ať už jde o pracovní prostředí, osobní vztahy nebo komunikaci s dětmi.

Komunikace s dospělými

 • Máte často pocit, že vám druzí nerozumí?
 • Snažíte se vyjádřit své myšlenky, ale cítíte, že vás druzí neslyší nebo nechápou?
 • Chcete se s druhým domluvit a přitom vaše slova zraňují?  
 • Dostáváte se do konfliktů a nevíte, jak je konstruktivně řešit?
 • Chcete zlepšit své vztahy s druhými, ať už v osobním životě nebo v práci?

Čemu se v komunikaci věnujeme?

Porozumění situacím

Umět nahlédnout na různé situace a pochopit jejich skutečnou podstatu.

Vzájemné pochopení

Vědět, jak efektivně komunikovat, aby místo zraňování došlo k vzájemnému porozumění a pochopení potřeb obou stran.

Řešení konfliktů

Naučit se, jak otevřít konflikt, eskalovat ho konstruktivně a nalézt řešení, které zohledňuje vaše potřeby i potřeby druhého.

Neverbální komunikace

Vědět, jak řeč těla a tón hlasu ovlivňují komunikaci a jak je efektivně využít.

Aktivní naslouchání

Dokázat skutečně naslouchat druhým, což vede k lepšímu porozumění, k vytváření bezpečného prostředí a hlubším vztahům.

Nastavování si hranic

Vědět, kde máme své hranice a dokázat říct ne laskavě a zároveň sebejistě. 


Co konkrétně na kurzech získáte?

 1. Znalost konkrétních bariér, které brání v komunikaci a schopnost se jim vyhnout.

 2. Techniky aktivního naslouchání.

 3. Strategie pro předcházení nedorozuměním a efektivní řešení konfliktů.

 4. Dovednost rozpoznat a sdílet své pocity a potřeby a reagovat na pocity a potřeby druhého. 

Komunikace s dětmi

 • Máte problémy s tím, že vás dítě neposlouchá?
 • Máte pocit, že vaše pokyny často nepadnou na úrodnou půdu?
 • Chcete, aby se vaše dítě cítilo pochopené a respektované?
 • Hledáte způsoby, jak efektivně řešit náročné situace bez křiku a trestů?
 • Potřebujete zlepšit své schopnosti nastavovat hranice a komunikovat s dítětem laskavě, ale pevně?

Čemu se v komunikaci věnujeme?

Komunikační bloky

Naučit se rozpoznat a vyhnout se tomu, co v komunikaci s dětmi způsobuje nedorozumění a zranění.

Porozumění a naslouchání

Naučit se, jak naslouchat dětem a pomoci jim zvládat jejich emoce a problémy, místo abychom je řešili za ně.

Konfrontace

Dokázat řešit problémy bez obviňování, trestů a odměn. 

Řešení konfliktů

Umět dojít k řešení, které vyhovuje jak rodičům, tak dětem. Dokázat taková řešení udržet a začlenit do běžného života.

Zvládání emocí

Umět zvládat a regulovat své vlastní emoce a znát strategie, jak pomoci dětem rozpoznat jejich vlastní emoce a pracovat s nimi. 

Nastavování hranic

Umět si nastavit své vlastní hranice dříve, než vybouchneme a dokázat laskavě a pevně nastavit hranice i dítěti. 


Co konkrétně na kurzech získáte?

 1. Schopnost naslouchat dětem, aby se cítily pochopené a v bezpečí.

 2. Dokázat mluvit s dětmi tak, aby nás skutečně slyšely. 

 3. Znát komunikační bloky a umět jim předcházet.

 4. Nástroje pro pevné a laskavé nastavování hranic.

 5. Techniky pro efektivní řešení náročných situací tak, aby byly naplněné potřeby rodičů i dětí. 

 6. Nástroje jak zvládat své vlastní emoce a jak pomoci dětem se zvládáním těch jejich.