Koučování

Koučování je metoda, která využívá potenciál každého jednotlivce k nalezení svých vlastních odpovědí a řešení. V této roli nejsme poradci, nedáváme rady, jsme spíše průvodci, kteří vedou klienty k uvědomění si vlastních možností a směrů. Spolupracujeme spolu na stanovení cílů, které jsou pro klienty lákavé a motivující a nabízíme podporu na cestě jejich dosažení.

Věříme, že každý má v sobě všechny zdroje, které potřebuje k tomu proměnit svůj život podle svých představ a dosáhnout svých životních cílů. Naše společná práce je cestou objevování, na které klient získává důvěru ve své schopnosti a učí se, jak své zdroje efektivně využívat ve svůj prospěch. Je pro nás důležité, aby každá změna, kterou nastartujeme, byla aplikovatelná a trvalá. Při koučování stavíme na otevřené komunikaci, důvěře a na vzájemném vztahu.

Věnujeme se koučování a mentoringu na základě metodiky a kompetencí EMCC, což je evropská rada pro koučink a mentoring. Máme za sebou několit let výcviku a stále pokračujeme v dosahování vyšších met v této organizi. Koučování doposud není regulovaná činnost a díky EMCC si mohou být klienti jistí, že dostávají určitou úroveň kvality.

Nabízíme koučování pro:

  • Jednotlivce (v Plzni/online)

  • Skupiny/týmy (v rámci ČR/online)

  • Firmy (v rámci ČR/online)

Koučování pro jednotlivce

Nabízíme koučování v Plzni i online pro jednotlivce, kteří potřebují v životě podpořit, aby mohli jít cestou, kterou si přejí a dojít tam, kam se jim ani nezdálo. S jakými tématy nejčastěji přicházíte? 

Hledání životního směru

Když nevíte kudy kam, co vás bude v životě naplňovat... 

Dělání změn a jejich udržení

Když chcete ve svém životě něco změnit, ale nedaří se to udělat a nebo změnu udržet...

Životní rozhodnutí 

Když stojíte před náročným životním rozhodnutím a nevíte kudy dál... 

Nalézání větší radosti v životě 

Když vám v životě chybí radost nebo důvod vstát ráno z postele... 

Budování sebevědomí

Když potřebujete posílit víru v sebe a své vlastní schopnosti... 

Práce s koncentrací

Když potřebujete zlepšit svou schopnost soustředit se na důležité úkoly a dosahovat cílů, které si stanovíte...

Práce se stresem

Když vám stres a tlak brání dosahovat svých cílů a žít tak, jak byste chtěli... 

Zlepšení odolnosti

Když chcete posílit svou psychickou odolnost a schopnost zvládat náročné situace... 

Dosahování cílů

Když víte, co chcete, ale nedaří se vám tam dostat... 

Práce s emocemi

Když je na vás těch emocí někdy moc... 

Práce se strachem

Když vám v životě něco brání jít směrem, kterým byste chtěli... 

A cokoliv dalšího, co máte chuť sami měnit... 

Protože každé téma, s kterým přijdete je v pořádku. 

Koučování pro firmy

V naší nabídce najdete jak transakční, tak transformační koučování, doplněné o metody aplikované improvizace, které jsou zaměřené na rozvoj osobních i profesních dovedností uvnitř pracovních týmů. Transakční koučování se soustředí na konkrétní výkonnostní cíle a řešení specifických úkolů, zatímco transformační koučování se věnuje hlubšímu osobnímu rozvoji a dlouhodobým změnám, které vedou ke zlepšení celkového fungování týmu. Obě formy koučování přinášejí jedinečný přístup k řešení různých výzev, se kterými se vaše organizace může potýkat. Nabízíme koučování po celé České republice nebo online. 

Práce se zakázkou třetí strany

Zadavatel (většinou vedoucí) přichází se zakázkou, např. změna chování, zvýšení výkonnosti, zlepšení vztahů, spolupráce apod. Zahrnuje vstupní rozhovor se zadavatelem za účelem definice žádoucího výsledného stavu v rámci týmu. Diskuse možných motivačních faktorů potřebných k naplnění zakázky.

Individuální koučování

Koučování na základě zadání třetí strany, nebo na základě podnětů a potřeb od koučované osoby. Zaměření na potřeby zadavatele, např. změnu nebo zvýšení výkonu. Práce na osobních i pracovních tématech, např. zvládání stresových situací, zajištění psychické pohody, práce s emocemi, komunikace s kolegy apod.

Skupinové koučování

Možnost koučování celého týmu nebo více jedinců najednou. Téma může být pro celý tým společné nebo každý přichází s vlastním tématem.

Mediace & facilitace

Komunikace v náročných a konfliktních situacích. Prostor pro bezpečné sdílení a hledání řešení pomocí konkrétních nástrojů. Zprostředkování komunikace mezi členy týmu nad pracovními záležitostmi. Poskytnutí nástrojů pro efektivní vedení diskuze, např. v průběhu brainstormingu apod.

Supervize

Pozorování práce v rámci týmu, zjišťování silných stránek a oblastí pro zlepšení a návrh konkrétních opatření.

Teambuildingové aktivity

Budování důvěry, spolupráce, vztahů, práce se skupinovou dynamikou. Mimo koučování zde využíváme i metody aplikované improvizace, kde prostřednictvím hry a zážitku dochází k pracovnímu i osobnímu rozvoji celého týmu.